Thousands of Words
Thousands of Words
Singer: Teresa Teng

* I don't know why
this sadness is around me.
I pray every day
that the loneliness caused by love
will quickly go away.

** Since the day you told me 
that you loved me forever
thousands of words have flown away 
with the floating clouds.

Repeat *
Repeat * and **
Repeat *

Romanized Chinese

* bu2 zhi1 dao4 wei4 liao3 she2 me
you1 chou2 ta1 wei2 rao4 zhe1 wo3
wo3 mei3 tian1 dou1 zai4 qi2 dao3
kuai4 gan3 zou3 ai4 de ji4 mo4

** na4 tian1 qi3
ni3 dui4 wo3 shuo1
yong3 yuan3 de ni3 ai4 zhe1 wo3
qian1 yan2 he2 wan4 yu3 sui2 fu2 yun2 lue4 guo4

Repeat *
Repeat * and **
Repeat *


Tones:
1 2 3 4 
- / v \